#3 Kubernetes (chyba?) dla architektów

2019, Aug 30

Mięso od 16:24, za bardzo się rozgadaliśmy na wstęp! ;-)

Temat odcinka to Kubernetes z dwóch punktów widzenia – osoby piszącej aplikacji oraz osoby dostarczającej Kuberentes jako platformę. Ciekawe linki i inne znaleziska z tego odcinka:

Odcinek znajdziesz na: